Bemesting

Karma Responsive WordPress Theme

Bouwland bemesten

Hiervoor beschikken wij over een 20 cuub Schuitemaker tank met weeginrichting en monsterkabinet + 6 meter bouwlandbemester met rol en gps-besturing op de trekker.

bemesten

Zodebemesten

Hiervoor beschikken wij over een Kaweco Double Twin Shift met een tankinhoud van 16 cuub + een 8,70 meter Duport zodebemester.

img-20160316-wa0008-300x175

 

 

 

 

 


Mesttransport

Hiervoor beschikken wij over een Schuitemaker met een tankinhoud van 20 cuub en een Ginaf met een tankinhoud van 27 cuub, beide met weeginrichting en monsterkabinet.

mest-transport-300x175

 

 

 

 

 

 

Kalk strooien

Hiervoor beschikken wij over een 8 ton Vicon kalkstrooier.

 
300x175

 

 

 

 

 


 

Vloeibare kunstmest spuiten

Wij spuiten vloeibare kunstmest NTS 27+3 met behulp van een getrokken veldspuit. De werkbreedte van de veldspuit is 27 meter en is voorzien van GPS besturing en GPS sectieafsluiting voor precisiebemesting. Met GPS kan de spuitboom of delen ervan automatisch in- en uitgeschakeld worden. Het doel hiervan is het besparen van meststoffen waarbij er nauwkeurig gewerkt wordt met minimale inspanning. NTS wordt verspoten met een traditionele veldspuit die voorzien is van straaldoppen.

John Deere 6430 met veldspuit

 

 

 

 

De grote voordelen van het gebruik van de veldspuit zijn:
  • optimale verdeling, ook o.a. langs perceelranden en op kopakkers
  • exacte dosering d.m.v. gebruik spuitcomputer
  • minimaal aantal rijsporen d.m.v. grote werkbreedte
  • lage bodemdruk door laag eigen gewicht
Samenstelling NTS 27+3:
– 27% N stikstof totaal, waarvan:

  • 13% N Ureum stikstof
  • 7,5% N Ammonium stikstof
  • 6,5% N Nitraat stikstof

– 3,0% Zwavel

NTS is een nieuwe vloeibare meststof die stikstof en zwavel combineert. Dit betekent een optimale grasgroei, minder kans op stikstofverliezen en daardoor een goede stikstofbenutting.

Planten kunnen nitraat direct opnemen terwijl ureum en ammonium eerst moeten worden omgezet in nitraat via bodemreacties. De snelheid van dit proces hangt o.a. af van bodemvocht en bodemtemperatuur. Hoe beter de groeiomstandigheden (temperatuur en bodemvocht) hoe sneller de omzetting naar nitraat verloopt.
Het grote voordeel hiervan is, dat er direct opneembaar nitraat vrijkomt, als de plant in staat is het meteen op te nemen en om te zetten in eiwit.

Zolang stikstof in de vorm van ammonium en ureum in de bodem aanwezig is, is deze niet gevoelig voor uitspoeling. Dit betekent dat er al vroeg begonnen kan worden met het toedienen van NTS 27 + 3 en zo optimaal gebruik te maken van gunstige omstandigheden in het vroege voorjaar.
De stikstof uit NTS 27 + 3 is over een langere periode beschikbaar, wat resulteert in een rustige startgroei en een goede gewasopbrengst.

Zwavel is een belangrijke bouwsteen van eiwitten en essentieel voor een goede plantgroei. Door een goede zwavelvoorziening wordt ook de benutting van stikstof verbeterd. Het risico op een zwaveltekort is het grootst in het voorjaar. De verhouding van stikstof en zwavel is een belangrijke factor. Een overmaat aan zwavel verdringt de opname van andere elementen (o.a. selenium en koper). De verhouding stikstof/zwavel in NTS 27 + 3 komt overeen met de natuurlijke verhouding in de plant 9 N + 1 S.

Door een juiste verhouding van stikstof en zwavel in NTS 27+3, is een goede voorziening van deze elementen voor het gewas gewaarborgd.

De afgelopen jaren is op verschillende plaatsen ervaring opgedaan met het gebruik van NTS 27 + 3. De ervaringen onder de veehouders waren erg positief.

 

John Deere 6430 met veldspuit1